www.KinhLe.com

KINH ĐỌC HẰNG NGÀY

Dấu Thánh Giá (Đơn)

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Dấu Thánh Giá (Kép)

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa (con), Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. (x10)

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Lòng Chúa Thương Xót

Kinh Lòng Chúa Thương Xót: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần Tính của Con rất yêu dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. (x10)

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (x3)

Kính Lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn Lòng Chúa Thương Xót chúng con, con tín thác vào Chúa.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.
Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh, trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải; chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc tội Tổ Tông truyền; cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.
Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, xin gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con, đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy; cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

Kinh Phó Dâng

Lạy Chúa (con), con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa con, Chúa đã phù hộ con ban (ngày / đêm), thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban (đêm / ngày), kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

Kinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa . Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Amen.

Kinh Dâng Đêm

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

Kinh Bởi Trời

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu xưa bởi Trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa (con), con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho (các linh hồn / linh hồn … ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy (các linh hồn / linh hồn …) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen

Lời Nguyện

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho (các linh hồn / linh hồn … ) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con; lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con (đêm nay / ngày hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

KINH TRONG THÁNH LỄ:

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Cáo Mình (mới)

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho loài người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.

Kinh Tin Kính Nicêa Constantinôpôli

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

LẦN HẠT MÂN CÔI

Năm Sự Vui

 1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm sự Thương

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Năm Sự Mừng

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Năm Sự Sáng

 1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn
 4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.
 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

Lời Nguyện Mân Côi (Kinh Fatima)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

CÁC KINH KHÁC:

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Kính Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Kinh Trước Bữa Ăn

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kinh Mười Ðiều Răn

Ðạo Ðức Chúa Trời có Mười điều răn:

 1. Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
 2. Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.
 3. Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
 4. Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
 5. Thứ năm: Chớ giết người.
 6. Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
 7. Thứ bảy: Chớ lấy của người.
 8. Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
 9. Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
 10. Thứ mười: Chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Kinh Sáu Ðiều Răn Hội Thánh

Hội thánh có sáu điều răn:

 1. Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
 2. Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.
 3. Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
 4. Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.
 5. Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.
 6. Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.

Bảy Phép Bí Tích:

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

 1. Thứ nhất: là phép Rửa tội.
 2. Thứ hai: là phép Thêm sức.
 3. Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa. (Thánh Thể)
 4. Thứ bốn: là phép Giải tội.
 5. Thứ năm: là phép Xức Dầu Thánh. (Bệnh nhân)
 6. Thứ sáu: là phép Truyền Chức Thánh.
 7. Thứ bảy: là phép Hôn Phối.

Kinh Cải tội bảy mối:

Cải tội bảy mối có bảy đức:

 1. Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
 2. Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện.
 3. Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
 4. Thứ bốn: hay nhịn, chớ hờn giận.
 5. Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.
 6. Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.
 7. Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

Kinh Tám Mối Phúc Thật

Phúc thật Tám Mối:

 1. Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.
 2. Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.
 3. Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
 4. Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
 5. Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.
 6. Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.
 7. Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.
 8. Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.

Kinh Mười Bốn Mối:

Thương người có mười bốn mối:

+Thương xác bảy mối:

 1. Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.
 2. Thứ hai: Cho kẻ khát uống.
 3. Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.
 4. Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
 5. Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.
 6. Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.
 7. Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

+Thương linh hồn bảy mối:

 1. Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.
 2. Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.
 3. Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo.
 4. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.
 5. Thứ năm: Tha kẻ dể ta.
 6. Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.
 7. Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Prayers in English

EVERYDAY PRAYERS

Sign Of The Cross

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen

By the sign + of the cross, deliver us + from our enemies, you who are our God. In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Prayer to the Holy Spirit

V. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.
R. And kindle in them the fire of your love.
V. Send forth your Spirit and they shall be created.
R. And you shall renew the face of the earth.
Let us pray:
O God, by the light of the Holy Spirit you have taught the hearts of your faithful.
In the same Spirit, help us to know what is truly right and always to rejoice in your consolation. We ask this through Christ, Our Lord. Amen.

Act of Contrition

O my God, I am heartily sorry for having offended Thee, and I detest all my sins because of thy just punishments, but most of all because they offend Thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve with the help of Thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen.

Apostles’ Creed

I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried; he descended into hell; on the third day he rose again from the dead; he ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

Our Father (The Lord’s Prayer)

Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary

Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thywomb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen

Glory Be (The Doxology)

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.

The Fatima Decade Prayer

O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell; lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy.

Hail, Holy Queen (Salve Regina)

Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope.To thee do we cry, poor banished children of Eve.
To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this our exile show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen

Memorare

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession, was left unaided.
Inspired by this confidence I fly unto thee, O Virgin of virgins, myMother.
To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful.
O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen

Prayer to St. Joseph

To you, O blessed Joseph,
do we come in our tribulation,
and having implored the help of your most holy Spouse,
we confidently invoke your patronage also.

Through that charity which bound you
to the Immaculate Virgin Mother of God
and through the paternal love
with which you embraced the Child Jesus,
we humbly beg you graciously to regard the inheritance
which Jesus Christ has purchased by his Blood,
and with your power and strength to aid us in our necessities.

O most watchful guardian of the Holy Family,
defend the chosen children of Jesus Christ;
O most loving father, ward off from us
every contagion of error and corrupting influence;
O our most mighty protector, be kind to us
and from heaven assist us in our struggle
with the power of darkness.
As once you rescued the Child Jesus from deadly peril,
so now protect God’s Holy Church
from the snares of the enemy and from all adversity;
shield, too, each one of us by your constant protection,
so that, supported by your example and your aid,
we may be able to live piously, to die in holiness,
and to obtain eternal happiness in heaven.
Amen.

De Profundis (Psalm 129/130)

Out of the depths I have cried unto Thee, O Lord; Lord, hear my voice.
Let Thine ears be attentive to the voice of my supplication. If Thou, O Lord, shalt mark our iniquities: O Lord, who can abide it?
For with Thee there is mercy: and by reason of Thy law I have waited on Thee, O Lord.
My soul hath waited on His word: my soul hath hoped in the Lord. From the morning watch even unto night: let Israel hope in the Lord.
For with the Lord there is mercy: and with Him is plenteous redemption.
And He shall redeem Israel from all his iniquities.
(Eternal rest or “Requiem aeternam”) Eternal rest give to them, O Lord.
And let perpetual light shine upon them.
May they rest in peace.
Amen.

Morning Offering

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys and sufferings of this day for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, for the salvation of souls, the reparation for sins, the reunion of all Christians, and in particular for the intentions of the Holy Father this month. Amen.

We Fly to Thy Patronage

We fly to Thy protection, O Holy Mother of God.
Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin. Amen.
May the Divine assistance remain always with us! Amen

PRAYERS in MASS / LATIN MASS

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison.

Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy.

Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosána in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosána in excélsis.

Holy, holy, holy,
Lord, GOD of power and might. Heaven and earth are filled with Your glory.
Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna to GOD in the highest.

Act of Penitence

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, (And, striking their breast, they say:) through my fault, through my fault, through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters
to pray for me to the Lord our God.

Gloria

Glory to God in the higest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory.

Lord Jesus Christ, only Son of the Father. Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father, receive our prayer.
For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit in the glory of God the Father. Amen.

Nicene Creed

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and theSon, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets.
I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.

ROSARY

Five Joyful Mysteries

 1. The Annunciation: Mary learns from the Angel Gabriel that God wishes her to be the mother of God and humbly accepts. (Luke 1:26-38)
 2. The Visitation: Mary goes to visit her cousin Elizabeth and is praised by her as “blessed among women.” (Luke 1:39-56)
 3. The Nativity: Mary gives birth to Jesus in the stable at Bethlehem. (Luke 2:1-20)
 4. The Presentation in the Temple: Mary and Joseph present Jesus to His Heavenly Father in the Temple of Jerusalem forty days after His birth. (Luke 2:22-39)
 5. The Finding in the Temple: After searching for three days, Mary and Joseph find the twelve-year-old Jesus sitting in the Temple discussing the law with the learned doctors. (Luke 2:42-52).

Five Sorrowful Mysteries

 1. The Agony in the Garden: The thought of our sins and His coming suffering causes the agonizing Savior to sweat blood. (Luke 22:39-44).
 2. The Scourging at the Pillar: Jesus is stripped and unmercifully scourged until His body is one mass of bloody wounds. (Matt. 27:26)
 3. The Crowning with Thorns: Jesus’ claim to kingship is ridiculed by putting a crown of thorns on His head and a reed in His hand. (Matt. 27:28- 31)
 4. The Carrying of the Cross: Jesus shoulders His own cross and carries it to the place of crucifixion while Mary follows Him sorrowing. (Luke 23:26- 32)
 5. The Crucifixion and Death: Jesus is nailed to the cross and dies after three hours of agony witnessed by His Mother. (Matt. 27:33-50)

Five Glorious Mysteries

 1. The Resurrection: Jesus rises from the dead on Easter Sunday, glorious and immortal, as He has predicted. (Matt. 28:1-7).
 2. The Ascension: Jesus ascends into Heaven forty days after His resurrection to sit at the right hand of God the Father. (Luke 24:50-51)
 3. The Descent of the Holy Spirit: Jesus sends the Holy Spirit in the form of fiery tongues on His Apostles and disciples. (Acts 2:2-4) 4. The Assumption: Mary’s soul returns to God and her glorified body is taken up into heaven and reunited with her soul.
 4. The Coronation of Mary: Mary is crowned as Queen of heaven and earth, Queen of angels and saints.

Five Luminous Mysteries

 1. The Baptism of Christ in the Jordan: After Jesus was baptized, he came up from the water and behold, the Heavens were opened for him and He saw the Spirit of God descending like a dove and coming to Him. And a voice came from Heaven saying “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.” (Mt.3:16-17)
 2. The Wedding Feast at Cana: On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there… When the wine ran short Mary said to Him, “They have no wine.” Jesus said to her, “Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come.” His mother told the servers, “Do whatever He tells you.” (John 2:1-11)
 3. Jesus’ Proclamation of the Coming of the Kingdom of God and the Call to Conversion : After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.” (Mark 1:14-15)
 4. The Transfiguration: While Jesus was praying His face changed in appearance and His clothing became dazzling white. And behold two men were conversing with Him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of His exodus that He was going to accomplish in Jerusalem.” (Luke 9:28-31)
 5. The Institution of the Eucharist: “I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.” (John 6:51)

The Fatima Decade Prayer

O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell; lead all souls to Heaven, especially those who have most need of your mercy.

OTHER PRAYERS

Act of Faith

O my God, I firmly believe that you are one God in three divine Persons, Father, Son, and Holy Spirit.
I believe that your divine Son became man and died for our sins and that he will come to judge the living and the dead.
I believe these and all the truths which the Holy Catholic Church teaches because you have revealed them who are eternal truth and wisdom, who can neither deceive nor be deceived.
In this faith I intend to live and die. Amen.

Act of Hope

O Lord God, I hope by your grace for the pardon of all my sins and after life here to gain eternal happiness because you have promised it who are infinitely powerful, faithful, kind, and merciful.
In this hope I intend to live and die. Amen.

Act of Love

O Lord God, I love you above all things and I love my neighbor for your sake because you are the highest, infinite and perfect good, worthy of all my love.
In this love I intend to live and die. Amen.

Grace Before Meals

Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen

Ten Commandments:

 1. I am the LORD your God: you shall not have strange Gods before me.
 2. You shall not take the name of the LORD your God in vain.
 3. Remember to keep holy the LORD’S Day.
 4. Honor your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbor.
 9. You shall not covet your neighbor’s wife.
 10. You shall not covet your neighbor’s goods.

Six Precepts of the Catholic Church:

 1. You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation and rest from servile labor .
 2. You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation and rest from servile labor .
 3. You shall confess your sins at least once a year.
 4. You shall humbly receive your Creator in Holy Communion at least during the Easter season.
 5. You shall keep holy the holy days of obligation.
 6. You shall observe the prescribed days of fasting and abstinence.

The Sacraments:

 1. Baptism,
 2. Confirmation
 3. Eucharist (Holy Communion)
 4. Reconciliation (Penance)
 5. Anointing of the Sick
 6. Holy Orders
 7. Matrimony (Marriage).

Seven Lively Virtues vs Seven Deadly Sins

 1. Humility: Pride (superbia), ngạo mạn (Lucifer)
 2. Generosity: Greed (avaritia), tham lam (Mammon)
 3. Chastity: Lust (luxuria), dâm dục (Asmodeus)
 4. Patience: Wrath (ira), phẫn nộ (Behemoth)
 5. Temperance: Gluttony (gula/gullia), phàm ăn (Beelzebub)
 6. Kindness: Envy (invidia), đố kỵ (Leviathan)
 7. Diligence: Sloth (acedia), lười biếng (Belphegor)

The Beatitudes:

 1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
 2. Blessed are they who mourn, for they will be comforted.
 3. Blessed are the meek, for they will inherit the land.
 4. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
 5. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
 6. Blessed are the clean of heart, for they will see God.
 7. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
 8. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.

Jubilee of Mercy

The Corporal works of Mercy:

 1. Feed the hungry.
 2. Give drink to the thirsty.
 3. Shelter the homeless.
 4. Visit the sick.
 5. Visit the prisoners.
 6. Bury the dead
 7. Give alms to the poor.

The Spritual Works of Mercy:

 1. Counseling the doubtful.
 2. Instructing the ignorant.
 3. Admonishing the sinner.
 4. Comforting the sorrowful.
 5. Forgiving injuries.
 6. Bearing wrongs patiently.
 7. Praying for the living and the dead.

Prayer to One’s Guardian Angel

Angel of God, my guardian dear,
to whom God’s love commits me here,
ever this day be at my side,
to light and guard, to rule and guide.
Amen

Jesus Prayer

Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Amen

Child’s Grace

God is great and God is good,
And we thank him for our food;
By his hand we must be fed,
Give us Lord, our daily bread. Amen.

Bedtime Prayer

Now I lay me down to sleep,
I pray Thee, Lord, thy child to keep:
Thy love guard me through the night
And wake me with the morning light.
Amen.


Resources:

PDF Version for offline reading or print-out

Catholic.Prayers.01.pdf

Catechism_of_the_Catholic_Church__2ed_1997__by__United_States_Catholic_Conference.pdf

Please send corrections, suggestions, comments, etc… to info@KinhLe.com. Thanks!


Nguồn (Sources):

Sách Kinh Nhỏ - Tòa Giám Mục Nha Trang - Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. 2012

Kinh Bản Công Giáo - Giáo Phận Bắc Ninh. NS. Trái Tim Đức Mẹ Tái Bản. 1992

Sách Kinh - Địa Phận Hải Phòng - Bùi Chu - Thái Bình. Mẫu Tâm Thư Quán. 1970.

https://www.tonggiaophanhanoi.org/tu-lieu/phung-vu-tl/11246-phan-thu-nhat-cac-kinh-doc-sang-toi-ngay-thuong-va-chua-nhat.html

https://gpcantho.com/nhung-kinh-thuong-doc/

http://giaophanvinhlong.net/Cac-Kinh-Quen-Doc.html

http://www.ducmeloducseattle.org/phung-vu/phung-vu-kinh-doc-hang-ngay/

https://www.gxlavangoregon.com/tai-lieu/kinhdochangngay.php

http://www.honnho.com/DocKinh/TLongThuongXot.html

https://www.conggiao.org/dao-cong-giao/tat-ca-cac-kinh/

http://www.vietcatholicsydney.net/kinhdocthuongngay.php

http://www.memaria.net/CacKinhCongGiao.html

https://www.hddaminhthanhlinh.net/a4567/lay-nu-vuong-gia-dinh

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_m%E1%BB%91i_t%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BA%A7u

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADn_%C4%91i%E1%BB%81u_Nicea

English Sources:

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/index.cfm

https://ttnhalong.wordpress.com/2013/06/23/cac-kinh-tieng-anh-thuong-dungco-tieng-viet/

https://osmm.org/devotion/holy-rosary

https://www.catholicnewsagency.com/resources/prayers/basic-prayers/the-sign-of-the-cross